Plávam Total Immersion – Totální ponoření.

   V článku som odpovedám na otázku, ako vplýva plávanie na pohybový systém plavcov – začiatočníkov, alebo pokročilých – v priebehu pravidelného tréningového cyklu.

   Pre serióznejší výskum, ktorý by bol použiteľný ďalej pre vedecké účely, by bolo potrebných viac nameraných hodnôt a preto nemôžem výsledky generalizovať a tvrdiť, že odozva na tréning bude u každého rovnaká. Je však pravdepodobné, že odozva pri pravidelnom a systematickom tréningu bude aj u ostatných plavcov podobná.

Namerané hodnoty boli počas prípravy na plavecký maratón Toroneos swimm cross,  Chalkidiky, Grécko (geografická vzdialenosť 26 km).

   Mal som ideálne podmienky na zaznamenanie tréningu a zmien ktorými reaguje telo plavca. Pozrel som sa bližšie na to, aké zmeny zloženia tela a porovnával som telesnú hmotnosť, hmotnosť kostrového svalstva a % tukovej hmoty tela. V uvedenom rozbore je porovnanie dvoch tréningových jednotiek. Plával som v štandardných bazénových podmienkach -  s teplotou vody 27°C a dĺžkou bazéna 50 metrov.

Charakteristika tréningov :

  1. Plavecký štýl : Totálni plaváni, Kraul

  2. Počet záberov na bazén (PZB)/dĺžka bazéna 50m : 33 – 38PZB/50m

  3. Odplávaná vzdialenosť : cca 6 900 – 7 100 metrov

  4. Čas strávený vo vode pri každom tréningu : 120 minút

Frekvencia tréningov : Tréningové jednotky nadväzovali na seba, prebiehali v priebehu jedného týždňa. Pauza medzi obidvomi tréningovými jednotkami bola 24 hodín. Meranie fyziologických parametrov prebehlo aj v dni tréningového voľna.

Stravovanie/pitný režim : tréningy prebehli nalačno, pričom každých 40 minút som dopĺňal tekutiny.

Meranie fyziologických parametrov :

Telesná váha a zloženie tela :  váha InBody 120 (systém váženia založený na princípe bio-impedancie)

Tréning a jeho efektivita : aktivita ANS bola meraná systémom MySasy (meranie spektrálnej analýzy autonómneho nervového systému).

Postup bol merania : ráno po zobudení prebiehalo meranie MySasy (nalačno, hneď po zobudení),  pred tréningom, prebehlo vstupné váženie na váhe InBody 120. Nasledovala tréningová fáza, ktorá trvala 120 minút (pitný režim bol cca 40 minút). Plával som intenzitou 33 – 38 záberov na 50m bazén (3400 – 3600 metrov/hodina). Po doplávaní nasledovalo premeranie na váhe InBody.

 

 

 

Tréning číslo 1, 25.6.2019.

   Ráno po zobudení prebehlo meranie mySasy, pomocou hrudného pásu. Následne meranie na váhe InBody prebehlo nalačno, pred tréningom o 8:08. Tréningová jednotka pozostávala z plávania v bazéne s 50 metrovou dĺžkou, pričom PZB bol 36 – 38/50 metrov, pitný režim každých 40 minút. Kontrolné meranie prebehlo po tréningu (po príjme 0,75 l tekutiny, čo mohlo skresliť výsledky) o  10:53 hodine. Čistý čas strávený vo vode bol 120 min. Rozdiel medzi meraniami na obrázkoch 1, a 2, bol 2:45 hod..

                                                                                          

                                                                                                                                                                  

Pri porovnaní obrázkov 1 a 2 som sa zameral na vyhodnotenie a prírastku hmotnosti v oblasti trupu tela. Na Obrázku číslo 2, je  prírastok hmotnosti o 0,9 kg (3,29%) vyššej hodnote (v červenom rámčeku). Došlo k svalovej hypertrofii, ktorá nastala v dôsledku metabolických procesov a vaskularizácie (prekrvenia) svalstva tohto segmentu, počas výkonu. Telo športovca sa potrebuje prispôsobiť nárokom, ktoré sú naň kladené a zabezpečiť osový aparát tela. V oblasti horných končatín sa prejavila stranová dominancia, kde medzi prvým a druhým meraním je viditeľný rozdiel (v zelenom rámčeku). Pri dolných končatinách môžeme vidieť zmenu medzi začiatkom a koncom tréningu. Počas tréningovej jednotky došlo k rovnomernému rozloženiu svalovej hmoty (v modrom rámčeku). Záver : vytrvalostné plávanie pozitívne vplýva na svalovinu v oblasti trupu tela – zabezpečuje (ochraňuje) chrbticu. Svalstvo počas výkonu sa zachovalo v zmysle svalovej hypertrofie, alebo zjednodušene povedané tréningovej ,,proteosyntézy“.

 

Z obrázku 3 môžeme vidieť a porovnať reakciu zmien v zložení tela v nasledujúci deň po tréningu. Je zreteľné, že tréningom sa svalstvo prekrví a počas trvania a odznenia fázy zaťaženia, chvíľkovo zabezpečí. Deň po tréningu sa svalstvo zachovalo v zmysle po tréningovej ,,proteolýzy“ – rozpadu svalových buniek. Predpokladajme, že tréningom došlo k narušeniu (poškodeniu) svalových buniek, ktoré sa zabezpečili prekrvením. Po ktorom nasledovala fáza regenerácie a znovuvybudovania svalových buniek – telo si načrie do energetických zásob.

 

Tréning číslo 2, 27.6.2019.

   Do tréningu o po dni oddychu som vstupoval z navýšením hmotnosti svaloviny v oblasti centra tela. Znamená to, že predchádzajúci tréning bol efektívny a priniesol zo sebou očakávaný nárast hmotnosti v oblasti trupu o 1 kg.

 

                                                                      

                                    

Pri porovnaní obrázkov 3 a 4 je takisto viditeľný efekt tréningovej ,,proteosyntézy“, ktorá nastala vplyvom tréningu. V oblasti trupu sa svalová hmotnosť zvýšila o 0,8 kg (2,82%) v červenom rámčeku. V Oblasti horných končatín nastala stranová preferencia (v zelenom rámčeku). V oblasti dolných končatín sa udržala rovnováha medzi obidvomi stranami (v modrom rámčeku). Časový rozdiel medzi meraniami je 2:42 hod. 

 

 

V deň voľna, sa svalová hmotnosť v oblasti centra tela taktiež znížila o 1,2 kg. Efekt svalovej proteolýzy a regenerácie svalových buniek je badateľný. Zrejmé však je, že svalstvo v oblasti trupu aj po rovnakej záťaži ako v tréningu 1, je o 0,8 kg ťažšie a mohutnejšie. Môžeme z tohto predpokladať, že vytrvalostný tréning plávania, štýlom Total Immersion telu prospieva. Umožňuje budovanie svalovej hmoty v oblasti stredu tela. Plávanie štýlom Totálniho ponoření -  zabezpečuje svalstvo v oblasti chrbtice.

Obrázku č.6 nám ukazuje porovnanie nameraných hodnôt.

Z obrázku 6, vidíme porovnanie hmotnosti tela, kostrového svalstva a percentuálne posúdenie tukovej zložky tela. Prvá hodnota je merania pred tréningom a druhá hodnota meranie po tréningu.

Zelenou farbou je vyznačený prvý tréning 25.6.2019. Počas neho vidíme že hmotnosť tela sa znížila o 0,7kg, pričom hmotnosť kostrového svalstva zostala nezmenená a percento tuku v tele sa znížilo o 0,5%. Organizmus čerpal energiu tukových zásob, pričom hmotnosť kostrového svalstva zostala rovnaká.  

Červenou farbou sú hodnoty druhého tréningu 27.6.2019. Pri ňom sa hmotnosť tela upravila o 0,7kg, hmotnosť kostrového svalstva sa zvýšila o 0,3 kg a % tuku v tele sa znížilo  1,4%. Organizmus pri druhom tréningu čerpal energiu prevažne z tukových zásob, pričom sa zmenili aj merané hmotnostné parametre.

Modrou farbou sú vyznačené hodnoty namerané v deň voľna. Celková hmotnosť tela sa zvýšila o 0,7kg, hmotnosť kostrového svalstva (v priebehu 48hodín)sa zvýšila o 0,7kg a % tuku v tele sa znížilo o 0,7%.

 

 

Tabuľka 1, MySasy – meranie aktivity Autonómneho nervového systému.

 

 

V tabuľke 1, sú porovnané parametre z merania MySasy Autonómneho nervového systému, ktorý je ukazovateľom efektivity tréningového zaťaženia.

V zelených rámčekoch sú namerané ukazovatele v deň tréningu (135 a 133 – reakcia na predchádzajúce zaťaženie je adekvátna a tréning je možné realizovať v plnom zaťažení).

V červených rámčekoch sú namerané ukazovatele v dni voľna (teda po aktuálnom zaťažení(101 a 94 – kde reakcia organizmu síce prebehla na dobrej úrovni, hodnoty sú  nižšie teda je vidno, že organizmus je po záťaži).

 

Záver :

 

Pri opakovaní tréningov a nácviku plaveckých zručností môžem povedať, že štýl Total immersion je pre zdravie plavcov výhodným štýlom. Pohyb pri správnom prevedení pohybových vzorcov pozitívne vplýva na svalstvo v oblasti trupu. Osový aparát tela, vo chvíli tréningu zosilnie, a svalové bunky vplyvom prekrvenia a zlepšenia metabolizmu ,,hypertrofujú“. V priebehu tréningu dochádza k rovnomernému zaťaženiu dolných končatín a rozdeleniu hmotnosti svalových buniek.  

Telo plavca sa počas tréningu potrebuje prispôsobiť nárokom, ktoré sú naň kladené. Zároveň sa potrebuje adaptovať na prostredie, v ktorom sa nachádza. Komplexný a ekonomický pohyb vychádzajúci zo stredu tela, pri plávaní, je pre telo vhodný. Pri porovnaní vidno zmnoženie svalových vláken vplyvom metabolických procesov a krvného zásobenia svalov.

obraz1.png
obraz2.png
braz3.png
obraz4.png
obraz5.png
obraz6.png
obraz7.png
obraz8.png
Obrázok 1 – pred tréningom, 8:08 hod.
Obrázok 2 – po tréningu, 10:53 hod.
Obrázok 3, Segmentálna analýza tela nasledujúci deň po tréningu 26.6.2019
Obrázok 4 - pred tréningom, 8:08 hod.
 Obrázok 5 – po tréningu, 10:53 hod.
Obrázok 4, Segmentálna analýza svaloviny deň po tréningu 28.6.2019

 Obrázok 6, História zloženia tela.

Pre prihlásenie nás kontaktujte na Emaile impulswim&gmail.com
alebo na čísle
0918 750 798