logo ivan1.png

Čo sa na kurze naučím?

Kurz pozostáva zo 4 hodín a je rozdelený na doobednú a poobednú časť. Každá z častí má teoretickú a praktickú hodinu. Samotný priebeh kurzu je koncipovaný pre skupinu maximálne   

4 plavcov. Aby si každý z Vás odniesol potrebné teoretické aj praktické zručnosti. 

Doobedná časť

Poobedná časť

Časové rozloženie kurzu :

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
 
Pre prihlásenie nás kontaktujte na Emaile
impulswim&gmail.com
alebo na čísle
0918 750 798